Saul Lyrics by Solly Moholo


Saul Lyrics by Solly Moholo

Saul Lyrics by Solly Moholo

Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul
Saul, o lesea la ka Saul

Re utlwile, badumedi ba ila ka wana
Ba re o a ba hlorisa, o a ba bolaya
Saul maan, o lesea la ka
O ntwana ya ka, o lesea ka Saul
Saul, o mfana wa ka
O mptitinsi ya ka, o laiti ya ka Saul
Hela, hela, hela, Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul

Saul, o mfana wa ka
O laiti ya ka, o mpitinsi ya ka Saul
Saul, o laiti ya ka
O mfana wa ka, o mchana wa ka Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Re utlwile, badumedi ba ila ka wena
Ba re o a ba hlorisa, o a ba bolaya
Saul maan, o lesea la ka
O ntwana ya ka, o lesea la ka Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul
Hela, hela, hela Saul