Kuhlala Kuye Lyrics by Dumi Mkokstad


Dumi Mkokstad – Kuhlala Kuye Lyrics

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, Lord Jesus)

‘kulondolozwa kamnandi (For sustaining us so well)

Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)

Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)

Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Dwala enhlizweni yami (Abide in my heart)

Ngizeni kubongeke (That I may see You) (Repeat)

Yebo Nkosi ngiza kuwe (Yes Lord, I come before You)

Ngidalula konk’ okwami (Revealing all that I am)

Mangisizwe nguwe Jesu (Let me be brought to You Jesus)

Zesuliwe izono zam’ (That all my sins be washed away) (Repeat)

Dumi Mkokstad – Kuhlala Kuye mp3,Dumi Mkokstad – Kuhlala Kuye video,Dumi Mkokstad – Kuhlala Kuye album,Dumi Mkokstad – Kuhlala Kuye remix free audio music download

Check:  Cuba National Anthem