Oladips – Tusi Lyrics


INTRO

Omo iya aje

AYK Beats

Ah

Ahn ahn

VERSE 1

Mo ti wa l’isolation lati January first

O dabi pe jesu fe ka repent

Gbogbo awon girlfriend wa no ti mole

Konji ti fe pa awon boys mole

Mo wotun wo si ko si hope fun mi

Mo pe rasheed ko ra soap fun mi

Bami ro she boy ki n shey soapy

Ba mi ra miliki ki n fi pogi

CHORUS

Ounpe, o n pata

Ewomo ti mo ti n waka

Kosi akoko bo si ori papa

Iwo felele emi kaka

Ani, Ounpe, o n pata

Ewomo ti mo ti n waka

Kosi akoko bo si ori papa

Iwo felele emi kaka

Yeeh tara mi ti kun

Omo sope ki n rora ma shey

Emi to je pe ara mi ti kun

Ah yeh, tara mi ti kun

Tara mi tikun

Omo sope ki n rora ma shey

Emi to je pe ara mi ti kun

Yeh, mo tu si pu pu

Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu

Ah, Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu

VERSE 2

Won fe ka ku si le

Won fe ka bota ka ye

Kim Kardashian o le fo boxer Kanye

Lati legit won fe je kadi gee

Offset o le fo boxer Cardi B

Ma fo emi ma n fo pata gan

Toba da e loju o le je ka ko

Boya o gbe wa losan abi o gbe wa loru se

O ma ba mi la la ko

Ounpe, o n pata

Ewomo ti mo ti n waka

Kosi akoko bo si ori papa

Iwo felele emi kaka

Ani, Ounpe, o n pata

Ewomo ti mo ti n waka

Kosi akoko bo si ori papa

Iwo felele emi kaka

Yeeh tara mi ti kun

Omo sope ki n rora ma shey

Emi to je pe ara mi ti kun

Ah yeh, tara mi ti kun

Tara mi tikun

Omo sope ki n rora ma shey

Emi to je pe ara mi ti kun

Yeh, mo tu si pu pu

Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu

Ah, Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu

Yeh, mo tu si pu pu

Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu

Ah, Mo tu si pu pu

Mo yin ni bajinotu lateyin koba

Mo tu si pu pu