Lyrics of Alaaye by Toyosi


Alaaye Toyosi Lyrics

Alaaye Toyosi  Lyrics

Ahh ohh uhh

Yehhhh

ahh

common To God be the Glory

Toyosi

Yeah

Me kin se waiter

Titi aye mi masaere

oye kin sweat

mofe je number one faraye

Tebatele

Mofe je foot mante

To anywhere

everywhere guys

oyekin ti ku

kon ti burry mi

oye kota ti fi eje

But eyin leni kin joko

Nigbataye ni kin stand up

Ede keep mi warm bipe momu coffe stanbuss

baba okin se break baba okin fail

Baba share blood e

fun wa eje bab ko drain

Baba rawa pada but baba ogba change

Baba ni super Hero egbagbe Doctor strange

Orite ni baba joko le kokin sakaba

Holy spirit loba lejesu

kokin sadaba

Ope lounje bab kokinjamala

Ijo jesu ni momajo kin se gbalala sabada

Our life nipa grace ati Favour

Kojeki Life wa evaporate bi vapour

Momoloko towami Jesu ni sailor

All of God ni oufit mi bi tailor

Ola Jesu loje kin ma po

Mo nto Monjeun Beni motun nso

ole funny si yin

But emi o take e for grandted

So lets give him praise

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye loma yin ologo

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

{rep}

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

Oku to ti ku

Kole yin o logo

Awa alaaye

Loma yin baba

Modide

Mofun yi ni standing ovation

Oba towa leverywhere ti o ni location

24/7 Baba o kin lo vacation

Baba osick baba oni need Vacination

ofi sand ati breath e ofi mowa

Check:  Exposed! Reason Why adloft will Close Down

So awa jo baba

bab jowa

instead ki iku pawa ojo lo pawa

ojo lo npawa

Awa remain living soul

Sori pe awa alaye sesin alaye laye

Oti dun ju mi ole salaye

awa le fail but oro baba okin tase

Baba to pass every single exam lai kawe

Talo pass Red sea bi eni pass chorus

Talo tobi ju aye lo sugbon But ti owa Oblogus

Talo program sunrise ati sunset bi Robot

Jesu ni defender Universe kokin se votran

We cry over spit cause moti ni Jesu

Jesu ni meek e omo Mary

Popular all over the world Womo obere

Esu fe gbajoba ke abi Esu crazy

This man withouding sunshine so Jare ile ya

This is my matchpass

So binbasele Praise to Mase ku esu

Ma praise Pelu bass Tenor ati Falseto

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

{We cry over spit cause moti ni Jesu

Jesu ni meek e omo Mary

Popular all over the world Womo obere}

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

{Rep chorus}

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye o logo

Awa alaaye

Loma yin baba

Awa alaaye

Loma yin baba

oku toti Ku kole yin o logo

Loma yin baba

Awa alaaye o logo