OlaDips – Kwaratine (Freestyle) Lyrics


OlaDips – Kwaratine (Freestyle) Lyrics

Omo wa mi wale oni ka jo quaranti

Mo ma do e dada iyen ni quarantee

Ah gbagbe pe mo kuru

Ma increase volume isale mo gara si

Ah tin ba kibo, o ma ki gbe allahu

Ringtone e mo ma tu fi shey alarm

Ma lo goo baby tin ba tun lo taji loru

Kini abe e ni sara

Je ka jo shey isho oru jo ka ma sun

Ko de make sure o wo pata sun

Mo fe ma wole jade mi o fe ma kan gate

Mo fe ma je igbaladun

Je ka jo shey isho oru jo ka ma sun

Ko de make sure o wo pata sun

Mo fe ma wole jade mi o fe ma kan gate

Mo fe ma je igbaladun

Je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Mo tin wa e lati valentine

Oh baby je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Mo tin wa e lati valentine

Oh baby je ka jo kwarantine

Awon kwara won shey kwarantine

Awon Lagos won shey lagotine

Awon ti Ibadan gan o ma fe gba rara ki mo shere ibadantine

Awon kwara won shey kwarantine

Awon Lagos won shey lagotine

Awon ti Ibadan gan o ma fe gba rara ki mo shere ibadantine

Mo lo agege mo lo won ni bread

Mo lo UK mo lo do won ni be

Mo lo gbe omo sun ni Dubai

Mo la ju si osun mo tun lo do won ni ife

A bad gan awon omo fe marry wa

Awon newspaper gan tun carry wa toripe

Check:  Gloucestershire Wassail

Kosi omo ti mo sha laiye ti ko pada wa so pe eshe daddy wa

Je ka jo shey isho oru jo ka ma sun

Ko de make sure o wo pata sun

Mo fe ma wole jade mi o fe ma kan gate

Mo fe ma je igbaladun

Je ka jo shey isho oru jo ka ma sun

Ko de make sure o wo pata sun

Mo fe ma wole jade mi o fe ma kan gate

Mo fe ma je igbaladun

Je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Mo tin wa e lati valentine

Oh baby je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Je ka jo kwarantine

Mo tin wa e lati valentine

Oh baby je ka jo kwarantine

Awon kwara won shey kwarantine

Awon Lagos won shey lagotine

Awon ti Ibadan gan o ma fe gba rara ki mo shere ibadantine

Awon kwara won shey kwarantine

Awon Lagos won shey lagotine

Awon ti Ibadan gan o ma fe gba rara ki mo shere ibadantine