LUFUNO LWA MUDZIMU LYRICS By Phuluso Thenga FT. JOYOUS 24

Click below banner for quick download

Download now (quick server)Ahuna tshi nga ri fhandekanyaho
Na lufuno lwa Mudzimu
Ahuna tshi nga ri fhandekanyaho
Na lufuno lwa Mudzimu

Hu nga vha ndala
Hu nga vha ludzula
Hu nga vha lufu
Kana vhutshilo

Una ndavha
Uya fhodza
Ndi Mudzimu wa lufuno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *