Frank Edwards – Celestial Lyrics Ft. Victor Ike


Frank Edwards
Every time I pray
In your name
Sickness surrender
Every time I speak through your words
Circumstances give way
Victor Ike:
You are powerful
You are glorious
God of miracles
Yeh yeh yeh yeh
You are powerful
You are glorious
God of miracles
My God your name is Holy
(OH OH OH)
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy

Speaks In Another Language
(Ogbara nkiti okwu biri na onu ya ka ibu le Chineke meh)
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy
Speaks in Another Language:
Eze eligwe le
Odighi onye dika gi
Otu aka na eru mba
Chukwu na eme mma, nara Ekele mo
Iye leleyalele
Its a privilege to worship you
Iyoh
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Zumara kere zanga kristo
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy, holy
Yes you are
Yes you are
Holy
Nara Ekele