Madagascar National Anthem English Translation


Madagascar

(O, Our Beloved Country)

Original Malagasy Words

Ry Tanindrazanay malala ô!

Ry Madagasikara soa

Ny fitiavanay anao tsy miala,

Fa ho anao doria tokoa

CHORUS

Tahionao, ry Zanahary

Ity Nosin-dRazanay ity

Hiadana sy ho finaritra He!

Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!

Irinay mba hanompoana anao

Ny tena sy fo fanahy anananay,

‘Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

CHORUS

Ry Tanindrazanay malala ô!

Irinay mba hitahiana anao,

Ka ilay Nahary izao tontolo izao

No fototra ijoroan’ny satanao.

CHORUS

English:

O, our beloved fatherland,

O, fair Madagascar,

Our love will never decay,

But will last eternally.

CHORUS

O, Lord Creator, do Thou bless

This Island of our Fathers,

That she may be happy and prosperous

For our own satisfaction.

O, our beloved fatherland,

Let us be thy servant

With body, heart and spirit

In dear and worthy service.

CHORUS

O, our beloved fatherland,

May God bless thee,

That created all lands;

In order He maintains thee.

CHORUS