Albania national anthem lyrics translation pledge


Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir’ e një qëllim,
Të gjith’ atij duke iu betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtar,

Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

Në dorë armët do t’i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s’i ndajmë;
Këtu armiqtë s’kanë vënd!

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Around the flag united
With a desire and a reason
All vowing to him
To unite the word for the freedom

From the war the only one that gets away
Is that one that is born as a traitor
Who is a man is not scared
Dies, dies as a martyr

We will keep the arms in our hands
To protect our homeland in anywhere
Our rights we don’t share them
Here the enemies don’t have a place

The Lord Himself has said
That Nations vanish from the earth
But Albania will live
For her, for her we fight for