Flavour – Nabania Tribute To Mc Loph lyrics


Iwe na ewe mu oo (2ice)
Anger dey worry me/I am angry (2ice)
MC Loph nwa mama ooo, Mc Loph nwa mama ooo!
Ariri erigbuona mu oooo, Mc Loph nwa mama oooo chai! (2ice)
MC Loph child of his mother, MC Loph child of his mother ooo!
Regret done kill me ooo! MC Loph child of his mother oooo Chai! (2ice)
Ebere emegbuona mu onye muru Loph
Ebere emegubona mu mama Loph
Mama biko ebezinanu biko diwe
Mama biko ebezinanu biko ndo
Mama biko ebezinanu na Chukwu no nso
Okwa Chukwu wetalu na Chukwu ewelugo
Owelugo, owelugo, owelugo!
Na n’udo
Pity wan kill me for the person wey born Loph
Pity don kill me for Loph mama
Mama biko no cry again now, please endure
Mama biko no cry again now, please sorry
Mama biko no cry again for God is near
Na God wey bring and God done take
He has taken, he has taken, he has taken ooo!
Go in peace.
I ma na iwe na we mu o
Iwe iwe na ewe mu o
Iwe na ewe mu, Iwe na ewe mu ka Loph si nwuo.
I masikwana Loph bu ofu nwa nwoke. Loph na nwanne ya soro nawa village
Ka kponara mama ya nwunye ya
Ka bunara mama ya motor ofuru
Accident e me. Loph a nwuo, nwanne ya nwuo Iyo okoko!
Do you know that I am angry
Anger, anger de worry me
Anger de worry me, anger de worry me the way Loph take die
Do you know that Loph was the only son. Loph and his sister were going home to the village
To take his wife/fiancée to meet his mother
To take a new car to his mother
Accident happened, Loph died, his sister died Iyo okoko!
CHORUS
Loph a na
Iwe na ewe mu o
MC Lopha a na.
I mana iwe na ewe mu (repeat 6 times)
Loph is gone
Anger de worry me
MC Loph is gone
Do you know that I am angry (repeat 6 times)
END CHORUS
Iwe na ewe mu. I I remember the first time I enter Lagos
Aguda, Surulere ka mu si bido
Okwa si ibe Loph ka mu na laru
OP East side ezi oyi mu oo!
Ezi oyi mu ooo!!
Ezi oyi mu ooo!!
Ezi oyi mu olololo!!
Anger de worry me. I remember the first time I enter Lagos
Aguda, Surulere is where I started
No be for Loph house I de sleep
OP East side, my good friend
My good friend oo!!
My good friend oo!!
My good friend olololo!!
Iwe na ewe mu, I remember the time Loph enter Enugu
Okwa si ibe Flavour ka ona laru
Oruwe na abani anyi kpo oringo le
Onye masi Loph a si’m biko ndo
Okwa Chukwu wetalu na Chukwu ewelugo
Owelugo, owelugo, owelugo iyo okoko!!!
Anger de worry me, I remember the time Loph enter Enugu
No be for Flavour house him dey sleep
Once night go reach, we go throw party
Any person wey know Loph, I say please sorry
Na God wey bring, God don take
He has taken, he has taken. Iyo okoko!!
REPEAT CHORUS (2ice)
Nwokachi Inokwa ebe a?! MC Loph a na
MJ inokwa ebe a? Loph a na
Simisimi Inokwa ebe a. MC Loph a na
Nwokachi you dey here? – MC Loph is gone
Nwokachi you dey here? – MC Loph is gone
Simisimi you de here? MC Loph is gone